Hvis du kjenner meg så vet du sikkert at jeg er en ivrig samler av kulepenner!  Penner med reklametrykk.  Jeg har samlet siden 1979 og har nå kommet opp i rundt 50.000 forskjellige penner i min samling! 
 
De siste årene har jeg konsentrert meg om floatpenner fra Eskesen.  Disse herlige pennene med et objekt som glir fram og tilbake og danner et motiv inni pennen.  Det er som en hel liten verden inni disse pennene, med forgrunn, bakgrunn og bevegelig objekt.  Da er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan få til med disse pennene.
 
I 1997/98 var jeg med på å starte foreningen Reklamepennens Venner.  Som navnet forteller så er dette en forening for alle samlere av reklamepenner.  Og vi er slett ingen liten gjeng : Over 350 personer har vært innom denne foreningen, og i dag ligger vi tett oppunder 200 betalende medlemmer!
 
Jeg har sittet i styret siden oppstarten.  Jeg er sekretær, med blant annet ansvaret for foreningens web-sider.
 
Hensikten med denne hjemmesiden er først og fremst å kunne tilby en oppdatert oversikt over Eskesen-dubletter som jeg har inne til enhver tid.  Men jeg skal også forsøke å presentere noen av de litt mer spesielle reklamepennene jeg har å bytte bort også.  Men denne oversikten kommer ikke før jeg er klar med Eskesen-listene...
 

 

 

 

Kontakt meg : Rune Staxrud